นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
สมัคร Email_Egp ผ่าน  Web
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
......
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย 5,200 ตร.ม. 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รพ.บ้านตาขุน  29มีค61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รพ.กาญจนดิษฐ์  (27มีค61)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อนสี่ล้อ
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ดอนสัก  (22มีค61)
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาJanumet (Sitagliptin 50 mg + Metormin
500 mg) จำนวน 960 กล่อง   รพ.บ้านนาสาร
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400KVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.ดอนสัก  (21มีค61)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ท่าโรงช้าง    (30มีค61)

รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ........
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)  รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายพื้นที่อาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด กว้าง 11 ม. ยาว 22 ม.
พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม. แบบเลขที่ 5/2557 รพ.พระแสง 1 หลัง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  รพ.เกาะสมุย
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.พระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง จ่ายกลาง และพัสดุ
เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น ฯ   รพ.เกาะสมุย
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยฯ รพ.สต.กันหลา ฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ตัว ฯ    รพ.พุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อFluticasone + salmeterol (250 mcg + 50 mcg) accuhaler
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) รพ.บ้านนาสาร
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ท่าฉาง
ู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เกาะสมุย 1 หลัง
ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินฯ   รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกฯ  รพ.ดอนสัก
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผุ้ป่วย รพ.ชัยบุรีฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฯ    รพ.ท่าชนะ
   
   
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    รพ.กาญจนดิษฐ์
ปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย 5,200 ตร.ม. 1 งาน รพ.บ้านตาขุน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ดอนสัก
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลท่าชนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 สสจ.สฎ.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   รพ.ท่าชนะ
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
การจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  รพ.บ้านนาสาร
การจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  รพ.บ้านนาสาร
   
 
 
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน......
...........................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.คีรีรัฐนิคม
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลก
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018    
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปี 2560 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2560.  
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   
  เอกสารการประชุม  EHA   13  มีนาคม 2561   สุราษฎร์ธานี
    การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  (ฉบับปรับปรุง ปี 2560)      
    โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) Version 2.3 ปีงบประมาณ 2561     
    รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2561 
      วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT

       เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
       แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
     (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
 
    ดาวน์โหลดโปสเตอร์สมุนไพร  
      คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
       ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.2 (กันยายน 2559)
     ปีงบประมาณ 2560 .
            
          รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม
   
ประชุมแนวทางการดำเนินงานป้องกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
และการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในเด็ก
ปี ๒๕๖๑

.
ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขคนทำงาน

.

โครงการอบรมให้ความรู้วินัยข้าราชการเพื่อ
ป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และผลประโยชน์ทับซ้อนการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จ.สุราษฎร์ธานี

.
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผตร.กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่11พร้อมด้วย
นพ.มนู ศุกลสกุล นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่
บุคลากรเครือข่ายสุขภาพ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมจากองค์กร JICA
ตามโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ
“The project on seamless health and
social service provision for elderly
person”

ให้การต้อนรับคณะดำเนินงาน
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ  (JICA)

.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุม
ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ต่อเนื่องจากการประชุม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
โรคไข้เลือดออกแก่แกนนำสุขภาพ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
ประจำปี 2561

.
นพ.สสจ.สุราษฎร์ ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้
.
ประชุมพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ 2561

.
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว.สุราษฎร์ธานี ประจำเดือน
มีนาคม 2561
.

จัดการประชุม
“ถอดบทเรียนก้าวไปข้างหน้า
เพื่อการใช้ยาสมเหตุผล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ปีงบฯ 2561

.
นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล รองนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพ

.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.