นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน สิงหาคม 2558  
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2558  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
ณ  วันที่  7   ตุลาคม  2558   เวลา  13.00  น.
ณ  วันที่  8   ตุลาคม  2558   เวลา  08.00  น.
ณ  วันที่  8   ตุลาคม  2558   เวลา  09.00  น.
ณ  วันที่  9   ตุลาคม  2558   เวลา  16.00  น.
 
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 39 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 37 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ราชการแล้ว  จำนวน 201 รายการ    รพ.ไชยา
สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร  รพ.พุนพิน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รพ.วิภาวดี
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ฯ  รพ.พุนพิน
การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอนและรับซื้อเศษวัสดุจากการรื้อถอน  รพ.สต.คลองน้อย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งขึ้นไป เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 รพ.สต.ส้มปัง สสอ.ท่าชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ   รพ.ท่าชนะ
รายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 3 โครงการก่อสร้าง รพ.เกาะเต่า จ.สฎ. จำนวน 5 รายการ
 
 
 
   
 
 
...........................................................................................................................................
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แพทย์แผนไทย)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รพ.ท่าโรงช้าง (นักวิชาการเงินและบัญชี)
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส
รายงานผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุการแพทย์ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
ประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลกับการทำงานในยุคสตวรรษที่ 21
งานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
การประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สองอายุ
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
 
   
   
ทีมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
และออกกำลังกาย
โดยทีมหมอครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2559

.
ทีมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
และออกกำลังกาย
โดยทีมหมอครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558

.
ทีมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
และออกกำลังกาย
โดยทีมหมอครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558

.
ประชุมโครงการประเมินการดำเนินงาน
โครงการตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558

.
โครงการปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
และออกกำลังกาย โดยทีมหมอครอบครัว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.