นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน สิงหาคม 2558  
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2558  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 15 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 14 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 13 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว  จำนวน  29 รายการ    รพ.บ้านนาสาร
ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12ครอบครัว ฯ รพ.เกาะพะงัน โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ    รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คือ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ  รพ.เคียนซา
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ ที่ รพ.ท่าโรงช้าง
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง(ดีเซล) พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ชัยบุรี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.ไชยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาโครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล
(Picture Archiving and Communication System with Computed/digital ridiography) ของ
โรงพยาบาลจำนวน 15 แห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
...........................................................................................................................................
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลาฯ  (พนักงานราชการ)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลาฯ     รพ.บ้านตาขุน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ขอเชิญส่งโครงการดีเด่นด้านการพลิกฟื้นระบบสุขภาพไทยเข้าประกวด
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
การประกวด "รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก"
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
 
 
   
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

.
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559

.
อบรมหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
พัฒนาเครือข่ายทีมผู้ก่อการดี
(Merit Maker) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2559

.
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรองสุขภาพและ
การดูแลปัญหาที่พบบ่อยเด็กวัยเรียน

.
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า
ในการรักษาพยาบาลคนไข้ใน
พระอนุเคราะห์ฯ พื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคม
และ อ.พนม

.
สสจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
คณะอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
ตรวจเยื่ยมงานแพทย์แผนไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) .

.


สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ 5 ส. 3 ก.
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.