สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
 
 

        สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ         "มหัศจรรรย์สมุนไพรไทยเพื่อการแพทย์ทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” เพื่อรวบรวมศูนย์สมุนไพรภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้เปลี่ยนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ เป็นศูนย์กีฬาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 
 

      ศูนย์สมุนไพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเชี่ยวหลาน

 
 

         ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด ใบส้มป่อย ใบหนาด ขมิ้นชัน ไพล ใบมะขาม ส่วนหนึ่งของสมุนไพรสูตรพิเศษถูกนำมาผสมผสาน
ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อนที่จะนำไปห่อด้วยผ้าขาวดิบมัดด้วยเชือกจนแน่นให้กลายเป็นลูกประคบสมุนไพร ก่อนนำไปใช้รักษาและบำบัดสุขภาพด้วยวิธีแพทย์ทางเลือกของศูนย์สมุนไพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชี่ยวหลาน
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
         ศูนย์แห่งนี้ถือเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด สร้างรายได้ให้กับชุมชมและท้องถิ่นไม่ต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ นอกจากจะมีการปลูกสมุนไพรเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เองแล้ว ภายในศูนย์ยังจัดให้มีแพทย์ทางเลือกเช่น การนวดแผนไทยเข้ามาเป็นตัวเลือกสำหรับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์อีกด้วย

 
 
 
 
 
             ศูนย์สมุนไพรเขื่อนรัชประภา อำเภอบ้านตาขุน  
           ปลายนิ้วที่บรรจงกดลงไปตามเส้นของแผ่นหลังเพื่อผ่อนคลายเส้นกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยเป็นหนึ่งในท่านวดสำคัญ
ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นการนวดแผนไทย สูตรเด็ดของศูนย์สมุนไพรเขื่อนรัชประภา ตำบลตาขุน การบำบัดด้วยการนวดหรือกดเส้นเป็นการรักษาที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมผสานจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ
การนวดแผนไทยมาผนวกรวมกับสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติชั้นเลิศ เช่นการนวดประคบด้วยสมุนไพรสูตรพิเศษของศูนย์แห่งนี้ยิ่ง
ทำให้การบำบัดรักษาเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้น
 
 
 
 
   
 
 

           ศูนย์สมุนไพรบ้านต้นยวน อำเภอพนม

 
        ศูนย์สมุนไพรแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นศูนย์สมุนไพรต้นแบบที่มีการดำเนินงานครบวงจร นับตั้งแต่การมีแปลงปลูกสมุนไพรในระดับมาตรฐาน การคัดเลือกพันธุ์ปลูก การรักษาดูแล ตลอดจนการนำมาแปรรูป ทุกขั้นตอนล้วนได้รับการใส่ใจและดูแลเป็นอย่างดีจากสมาชิกในกลุ่ม  
 
 
 
 
 
 

             ศูนย์สมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนสัก

 
            เส้นทางเดินที่ลัดเลาะตลอดแนวของสวนสมุนไพรภายในศูนย์สมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ กำลังได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์สมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นจากแนวความคิดของคุณสมชาติ ปานนาคินทร์ ที่นำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในขณะเดียวกันก็มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพรไทยภูมิปัญญาชาวบ้านไปยังนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านมายังอำเภอดอนสัก ซึ่งเป็นที่ตั้งสำคัญของเรือโดยสาร
ที่จะเดินทางต่อไปยังเกาะสมุยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
 
 
 
 
 
 

             ศูนย์สมุนไพรบ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน

 
 

            นทน์เทศ กานพลู โป๊ยกั๊ก พริกไทยดำ เมนทอล พิมเสน การบูร ทั้งหมดคือส่วนผสมของการทำยาดมสมุนไพร
ถูกนำมาผสมคลุกเคล้ากันก่อนนำไปบรรจุขวด ติดฉลาก จัดส่งไปจำหน่ายยังศูนย์ OTOP และร้านค้าสมุนไพรภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ีและจังหวัดใกล้เคียง ยาดมสมุนไพรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าสมุนไพรที่ได้ผลิตขึ้น ด้วยการนำสมุนไพร
ที่ได้ปลูกไว้ภายในศูนย์สมุนไพรบ้านท่าสะท้อนนั่นเอง
.

 
 
 
 
 
 
     
 

          ทั้ง 5 เส้นทางสุขภาพแห่งถือเป็น 5 แหล่งเรียนรู้สมุนไพรที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการพัฒนาและยกระดับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ในเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แสวงหาสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างสมุนไพรมาปรับใช้ในการบำบัด บำรุงและดูแลตัวเอง จนทำให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสร้างแนวทางที่ถูกต้องให้กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และมีมาตรฐานการท่องเที่ยวจนได้รับการยอมรับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ไปจนถึงระดับชาติ