นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
สมัคร Email_Egp ผ่าน  Web
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
......
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
 
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.พระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
(08 มี.ค. 61)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
การขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการแล้ว  จำนวน 26 รายการ  รพ.ท่าชนะ
ประกวดราคาซื้อซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.พุนพิน
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 41 รายการ  รพ.ชัยบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน  4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รพ.ท่าฉาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ขนาด กว้าง 9 ม. ยาว 14 ม. รพ.สต.บ้านกันหลา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.พระแสง

ประกวดราคาซื้อFluticasone + salmeterol (250 mcg + 50 mcg) accuhalerด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส(e-bidding)  รพ.บ้านนาสาร
ประกวดราคาซื้อSitagliptin 50 mg + Metormin 500 mg (Janumet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)  รพ.บ้านนาสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายพื้นที่อาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด กว้าง 11 ม. ยาว 22 ม. พื้นที่ใช้สอย 242
ตร.ม. แบบเลขที่ 5/2557 รพ.พระแสง  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ดอนสัก
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)   รพ.ท่าชนะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,774 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ท่าโรงช่าง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการเครื่องไฮรโดรเจนเพอร์อ๊อกไซค์พลาสม่า ไม่น้อยกว่า 150
ลิตร  ของ รพ.พระแสง  จำนวน  1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (E-bidding)
   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ........
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถพยาบาลฯ    รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารพักพยาบาล แบบ 20 ห้องนอน อาคาร คสล.
3 ชั้นครึ่ง กว้าง 10. 35 ยาว 27 ม. รวมพื้นที่ใช้สอย 279.45 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  รพ.ชัยบุรี
   
   
โครงการจัดจ้างขยายพื้นที่อาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด กว้าง 11 ม. ยาว 22 ม. พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
แบบเลขที่ 5/2557 รพ.พระแสง  จำนวน 1 หลัง
ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 8 รายการ  รพ.กาญดิษฐ์
ข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 สสจ.สฎ.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   รพ.ท่าชนะ
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
 
 
   
 
ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น
ดิจิตอล (Picture Archving and Communication system with Computed digital ragiodraphy)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน......
...........................................................................................................................................
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สสอ.ดอนสัก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน โรงพยาบาลชัยบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  รพ.คีรีรัฐนิคม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  สสอ.พุนพิน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลก
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2018    
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปี 2560 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2560.  
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
   
    การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  (ฉบับปรับปรุง ปี 2560)      
    โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) Version 2.3 ปีงบประมาณ 2561     
    รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2561 
      วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT

       เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
       แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
     (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
 
    ดาวน์โหลดโปสเตอร์สมุนไพร  
      คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
       ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.2 (กันยายน 2559)
     ปีงบประมาณ 2560 .
            
          รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม
   

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก
อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561

.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข

.
การอบรมผู้ประกอบการสถานพยาบาล
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พรบ.สถานพยาบาลประจำปี 2561

.
ัดการอบรมผู้รับอนุญาตขายยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบฯ 2561

.
นายแพทย์มนู สุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบรายการ
"คุยสนุก เรื่องสุขภาพ" โดยทีมถ่ายทำจากเจ้าหน้าที่
กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข

.
นพ.สสจ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม รพสต.เครือข่ายอำเภอเมืองฯ

.
ประชุม กวป.ประจำเดือนมกราคม 2561
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.